Backa 27:1 & Backa 27:48

Importgatan 19 & 21, Göteborg

Info

Fastigheternas area uppgår till cirka 13 911 kvadratmeter och är uthyrd till bland andra Sortera, Enwa Water och Murbiten.

Läge

Fastigheten är belägen i Backa ett av Göteborgs mest attraktiva områden för verksamhetsfastigheter.