Backa 31:1 & Backa 31:2, Arrende Backa 733:723

Importgatan 30, Göteborg

Info

Fastigheten utnyttjas i huvudsak för olika typer av verkstadsändamål, de största hyresgästerna på fastigheten är Gotte Carlsson, Strömkvist Bilelektriska samt Carspect. Utöver detta finns cirka 50 stycken uppställningsplatser på fastigheten.

Läge

Fastigheten är belägen i Bäckebolmotet med skyltläge mot E6:an i Backa ett av Göteborgs mest attraktiva områden för verksamhetsfastigheter.