Cirkeln 1

Ellipsvägen 10, Huddinge

Info

Fastigheten är en lagerfastighet med tillhörande kontorsutrymmen. Uthyrbar area uppgår till cirka 3 741 kvadratmeter. Den största hyresgästen är Copiax AB som hyr cirka 88% av den totala ytan.

Läge

Fastigheten är belägen på Ellipsvägen 10 i Huddinge invid Kungens kurva handelsområde. Fastigheten ligger i ett verksamhetsområde med industri- och kontorsbyggnader. Allmänna kommunikationer finns i form av bussar och närmaste tunnelbanestation finns i Skärholmen. När den nya motorvägsförbindelsen Förbifart Stockholm färdigställs kommer områdets tillgänglighet att öka ytterligare.