SFAST 9 SEK (-1.85%)

Glaskulan 17

Grytstorpsgatan 2, Linköping

Info

Fastigheten är en handelsfastighet och uthyrbar area uppgår till cirka 4 135 kvadratmeter. Fastigheten är fullt uthyrd. Hyresgäster är Rusta AB och Jysk AB.

Läge

Fastigheten är belägen på Grytstorpsgatan 2 i Tornby handelsområde i Linköping. Omkringliggande bebyggelse utgörs av större volymhandelsetableringar såsom ICA Maxi och IKEA. Området ligger i nära anslutning till E4.