Vattumannen 3

Baldersgatan 27, Norrtälje

Info

Fastigheten är en handelsfastighet och uthyrbar area uppgår till cirka 4 520 kvadratmeter. Fastigheten är fullt uthyrd. Hyresgäster är Rusta AB, Jysk AB och Norrtälje Padelcenter AB.

Läge

Fastigheten är belägen på Baldersgatan 27 i Knutby handelsområde i Norrtälje. Omkringliggande bebyggelse utgörs huvudsakligen av större volymhandelsetableringar såsom Willys och Lidl. Området ligger cirka 4 km från E18.