SFAST 9 SEK (-1.85%)

Anton Jansson

Transaktionschef sedan 2022

Född: 1991

Arbetslivserfarenhet: Transaktionschef Randviken, förvaltning och transaktion Savills Investment Management och fastighetsvärdering JLL

Utbildning: Kandidat- och Mastertexamen, Fastighetsekonomi KTH

Andra pågående uppdrag: Styrelseledamot Antja AB och Gustja AB

Innehav i Stenhus Fastigheter: 163 051 aktier indirekt genom bolag


Ändrad 2022-11-23