SFAST 11.22 SEK (-0.71%)

Stenhus Fastigheter i Norden AB (publ) – Emitterar 98,75 MSEK seniora icke säkerställda obligationer med rörlig ränta

Stenhus Fastigheter i Norden AB (publ) ("Bolaget") har emitterat ytterligare seniora icke säkerställda obligationer till ett belopp om 98,750,000 SEK ("Nya Obligationerna") under det befintliga ramverket om 700 MSEK icke säkerställda obligationslån med ISIN SE0017131634 med ett sedan tidigare utestående nominellt belopp om 500 MSEK. Settlement av de Nya Obligationerna förväntas ske på eller omkring den 19 juni 2024.

Priset på de Nya Obligationerna fastställdes till 104,482 procent av nominellt belopp, motsvarande en kupong om 3-månaders STIBOR plus 375 baspunkter till förfall. De Nya Obligationerna kommer att noteras på listan för hållbara företagsobligationer vid Nasdaq Stockholm.

Ett belopp motsvarande nettolikviden från de Nya Obligationerna kommer att användas i enlighet med principerna i Bolagets gröna ramverk.

Danske Bank A/S, Danmark, Sverige Filial har agerat som finansiell rådgivare och Roschier Advokatbyrå har agerat som legal rådgivare.


Ändrad 2024-06-13

  • News
  • IR
  • Swedish
  • Regulatory
  • Listing Regulation
  • Corporate Action
  • Other