SFAST 10.86 SEK (0%)

Våra fastigheter

Stenhus Fastigheters fastighetsbestånd utgörs av offentliga fastigheter, lager/lätt industri/logistik, sällanköps-/dagligvaruhandel samt kontor i regionstäder. Även projektutveckling bedrivs. Den värdemässiga tyngdpunkten ligger inom Stockholm/Mälardalen.

Felanmälan Karta Fastighetslista

Stockholm

Mälardalen

Norr

Syd

Väst

Öst