Våra fastigheter

Stenhus Fastigheters fastighetsbestånd utgörs av offentliga fastigheter, lager/lättindustri/logistik samt sällanköps-/dagligvaruhandel. Även projektutveckling bedrivs. Den värdemässiga tyngdpunkten ligger in om Stockholm och Mälardalen men Stenhus Fastigheter finns även i Karlstad, Linköping samt övriga Sverige.

Felanmälan

Stockholm

Mälardalen

Norr

Syd

Väst

Öst