SFAST 9.25 SEK (+1.31%)

Våra fastigheter

Stenhus Fastigheters fastighetsbestånd utgörs av offentliga fastigheter, lager/lätt industri/logistik, sällanköps-/dagligvaruhandel samt kontor i regionstäder. Även projektutveckling bedrivs. Den värdemässiga tyngdpunkten ligger in om Stockholm och Mälardalen men Stenhus Fastigheter finns även i Karlstad, Linköping samt övriga Sverige.

Felanmälan Karta Fastighetslista

Stockholm

Mälardalen

Norr

Syd

Väst

Öst