SFAST 11.22 SEK (-0.71%)

Vi äger, förvaltar och utvecklar för en hållbar framtid.

Inriktade på offentliga fastigheter, lager/lätt industri och sällanköpshandel/livsmedelshandel.

Kort om oss

Stenhus Fastigheter är ett fastighetsbolag som äger och förvaltar offentliga fastigheter och kommersiella fastigheter med tydligt geografiskt fokus på Storstockholmsregionen. Stenhus Fastigheter arbetar även aktivt med befintliga och potentiella byggrätter inom det nuvarande beståndet. Totalt äger Stenhus Fastigheter, per 31 mars 2024, 160 fastigheter med ett sammanlagt värde om 13 721,0 miljoner kronor.

Notering

Stenhus Fastigheter beslutar om nyemissioner och offentliggör informationsmemorandum i samband med noteringen på Nasdaq First North Growth Market.

Ladda ner informationsmemorandum

Pressmeddelanden

Läs det senaste om Stenhus Fastigheter genom att klicka på knappen nedan.

Till pressmeddelanden