SFAST 7.6 SEK (+0.26%)

Kort om oss

Stenhus Fastigheter är ett fastighetsbolag som äger och förvaltar offentliga fastigheter och kommersiella fastigheter med tydligt geografiskt fokus på Storstockholmsregionen. Stenhus Fastigheter arbetar även aktivt med befintliga och potentiella byggrätter inom det nuvarande beståndet. Totalt äger Stenhus Fastigheter, per 30 juni 2023, 157 fastigheter med ett sammanlagt värde om 13 046,0 miljoner kronor.