SFAST 10.86 SEK (0%)

Kort om oss

Stenhus Fastigheter är ett fastighetsbolag som äger och förvaltar offentliga fastigheter och kommersiella fastigheter med tydligt geografiskt fokus på Stockholm/Mälardalen. Stenhus Fastigheter arbetar även aktivt med befintliga och potentiella byggrätter inom det nuvarande beståndet. Totalt äger Stenhus Fastigheter, per 31 mars 2024, 160 fastigheter med ett sammanlagt värde om 13 721,0 miljoner kronor.