SFAST 11.22 SEK (-0.71%)

Hållbarhetsutskott

Styrelsen ska årligen utse ett hållbarhetsutskott som ansvarar för att granska och övervaka kontinuiteten och framstegen i arbetet med hållbarhetsmålen, hantering av hållbarhetsrisker, samt efterlevnad av hållbarhetspolicy och uppförandekod. Utskottet ska även årligen lämna förslag på prioriteringar och utvecklingsområden för bolagets hållbarhetsarbete.

Hållbarhetsutskottet består av Rickard Backlund (utskottets ordförande) och Anders Wennberg.

Läs mer om Stenhus hållbarhetsarbete i bolagets hållbarhetsrapport.


Ändrad 2024-07-01