SFAST 11.44 SEK (-0.69%)

Investerare

Om oss

Vår affärsidé är att investera i fastigheter och skapa största möjliga riskjusterade avkastning för våra aktieägare genom ett över tid diversifierat fastighetsbestånd. Tillväxt sker främst genom fastighetsförvärv men även fastighetsutveckling. Stenhus Fastigheter är huvudsakligen inriktat på offentliga fastigheter men även kommersiella fastigheter och viss projektutveckling. Totalt äger Stenhus Fastigheter, per 31 mars 2024, 160 fastigheter med ett sammanlagt värde om 13 721,0 miljoner kronor.

Fastighetsvärde i MKR 13 721,0

Affärsmodell

Stenhus Fastigheter ska äga, förvalta och utveckla välbelägna fastigheter i svenska tillväxtregioner. Verksamheten ska sträva efter långa hyresavtal med starka hyresgäster för att skapa ett förutsägbart och tryggt operativt kassaflöde.

Uthyrningsgrad 94,6%

Hållbarhetsarbetet

Stenhus Fastigheters hållbarhetsarbete syftar till att undvika kortsiktiga vinster som uppstår till priset av negativa konsekvenser på längre sikt. Stenhus Fastigheters investeringsverksamhet, förvaltning och finansieringsverksamhet bedrivs i syfte att skapa långsiktighet och hållbara resultat.


Ändrad 2024-05-16