Valberedning

Valberedning:
Valberedningen inför årsstämman den 27 maj 2021 i Stenhus Fastigheter i Norden AB (publ) består av följande ledamöter:

  • Erik Selin, Fastighets AB Balder,
  • Elias Georgiadis, Sterner Stenhus Holding AB,
  • Johannes Wingborg, Länsförsäkringar Fondförvaltning AB (publ) samt
  • Rickard Backlund, styrelsens ordförande i Stenhus Fastigheter

Johannes Wingborg är utsedd till ordförande i valberedningen.

De aktieägare som företräds av Fastighets AB Balder, Sterner Stenhus Holding AB och Länsförsäkringar Fondförvaltning AB (publ) representerar cirka 79 procent av rösterna i bolaget per den 28 februari 2021.


Ändrad 2021-04-22