SFAST 9 SEK (-1.85%)

Fabrikören 7

Grossistvägen 8, Stockholm

Info

Fastigheten är en industrifastighet och har en uthyrbar area om cirka 2 055 kvadratmeter. Fastigheten är fullt uthyrd till NR Entreprenad Bygg & Plåt AB.

Läge

Fastigheten är belägen i Älvsjö industriområde, i södra Stockholm. Omkringliggande bebyggelse utgörs av en blandning av kontors-, butiks- och industrifastigheter. Fastigheten är belägen nära väg 226.
Pendeltågstation finns omkring 1,4 km från fastigheten.