SFAST 10.44 SEK (+3.16%)

Fjärilen 22

Turingegatan 24, 26, Södertälje

Info

Fastigheten utgörs till största del av kontor där största hyresgästerna är Skatteverket och Arbetsförmedlingen.

Läge

Fastigheten ligger i centrala delarna av Södertälje med närhet till både bostadsområden och näringsliv.