SFAST 9.12 SEK (-0.55%)

Kumlakneken 2

Segersbyvägen 15, Botkyrka

Info

Fastigheten är en handelsfastighet och uthyrbar area uppgår till cirka 2 372 kvadratmeter. Rusta AB är fastighetens enda hyresgäst och hyr en butikslokal om 2 100 kvadratmeter.

Läge

Fastigheten är belägen på Segersbyvägen 15 i Eriksbergs handelsområde i Botkyrka. Omkringliggande bebyggelse utgörs huvudsakligen av större volymhandelsetableringar såsom ICA Maxi, Bauhaus och Biltema. Området ligger i nära anslutning till E4/E20.