SFAST 11.22 SEK (-0.71%)

Samariten 1

Samaritvägen 2-12, Botkyrka

Info

Fastighetens byggnader består av en högdel uppförd i 7 våningar och flertalet lågdelar uppförda i 1–2 våningar. Merparten av högdelen inrymmer ett äldreboende som totalrenoverades under 2019-2020. Fastigheten används huvudsakligen för äldreboende, vård- och utbildningslokaler samt kontor. Största hyresgäster är Botkyrka kommun och Region Stockholm.

Läge

Fastigheten är belägen på Samaritvägen 2 i Botkyrka omkring 500 meter norr om Tumba centrum. Omkringliggande bebyggelse utgörs huvudsakligen av flerbostadshus och småhus. Goda allmänna kommunikationer finns till och från fastigheten.