SFAST 8.98 SEK (-2.07%)

Samariten 1

Samaritvägen 2-12, Botkyrka

Info

Fastigheten är bebyggd med en högdel uppförd i 7 våningar och lågdelar uppförda i 1–2 våningar. Merparten av högdelen inrymmer ett äldreboende som totalrenoverades under 2019-2020. Uthyrbar area uppgår totalt till cirka 21 942 kvadratmeter och inrymmer huvudsakligen äldreboende, vård- och utbildningslokaler samt kontor. Största hyresgäster är Botkyrka kommun och Region Stockholm.

Läge

Fastigheten är belägen på Samaritvägen 2 i Botkyrka omkring 500 meter norr om Tumba centrum. Omkringliggande bebyggelse utgörs huvudsakligen av flerbostadshus och småhus. Allmänna kommunikationer finns i form av bussar och pendeltåg.