Släggan 1, 2, 3. Tomträtt: 4

Sågverksgatan 4, Karlstad