SFAST 11.24 SEK (-4.26%)

Släggan 1, 2, 3. Tomträtt: 4

Sågverksgatan 4, Karlstad