SFAST 7.6 SEK (+0.26%)

Våghagen 1

Järnvägsgatan 2, Köping

Info

Fastigheten utgörs av en bygghandelsanläggning med tillhörande verksamhetslokaler. Byggnaden har en uthyrbar area om cirka 6 645 kvadratmeter. Största hyresgäst är AB Karl Hedin.

Läge

Fastigheten är belägen på Järnvägsgatan 2 i centrala Köping. Omgivande bebyggelse utgörs av en blandning av handelsfastigheter och lättare industribyggnader men även bostäder.