SFAST 10.44 SEK (+3.16%)

Vissberga 11:5

Överste Von Rosens Gata 1, Hallsberg

Info

Fastigheten utgörs av handel och restaurang. Största hyresgäst är Dollarstore.

Läge

Fastigheten är belägen i norra Hallsberg tillsammans med diverse handel.