SFAST 9.15 SEK (+0.22%)

Björn Marell

Projektutvecklings- & inköpschef sedan 2022

Född: 1970

Arbetslivserfarenhet: Fastighetschef Bilia AB, styrelseledamot i Bilia AB:s fastighetsbolag, Bitr Avdelningschef & Gruppchef WSP Management Mälardalen, Produktionschef Skanska

Utbildning: Byggnadsingenjör

Andra pågående uppdrag: 0

Innehav i Stenhus Fastigheter: 5 063 aktier och 55 000 teckningsoptioner


Ändrad 2023-04-05