Björn Marell

Projektutvecklings- & inköpschef sedan 2022

Född: 1970

Arbetslivserfarenhet: Fastighetschef Bilia AB, styrelseledamot i Bilia AB:s fastighetsbolag, Bitr Avdelningschef & Gruppchef WSP Management Mälardalen, Produktionschef Skanska

Utbildning: Byggnadsingenjör

Andra pågående uppdrag: 0

Innehav i Stenhus Fastigheter: 5000 Aktier


Ändrad 2022-11-23