Elias Georgiadis

Styrelseledamot och verkställande direktör sedan 2020

Född: 1978

Arbetslivserfarenhet: Elias har drivit sina egna verksamheter som VD under 23 år inom entreprenad- och fastighetsbranschen. Han har tidigare bland annat varit styrelseledamot i Amasten Fastigheter AB (publ) och styrelseledamot i Handelsbankens styrelse i Skärholmen

Utbildning: Gymnasium inom handel

Andra pågående uppdrag: VD och Koncernchef Sterner Stenhus-gruppen, samt styrelseledamot i koncernens bolag

Innehav i Stenhus Fastigheter: 69 902 384 aktier indirekt genom Sterner Stenhus Holding AB, där Elias Georgiadis äger 70 procent, 280 000 aktier privat samt 60 000 aktier genom närstående

Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen: Nej

Oberoende i förhållande till bolagets större aktieägare: Nej


Ändrad 2021-03-29