SFAST 9 SEK (-1.85%)

Gustaf Segerborg

Vice VD sedan 2022

Född: 1987

Arbetslivserfarenhet: VD Randviken Fastigheter AB (publ), Associate Norges Bank Investment Management, Transaktionsrådgivare Tenzing AB

Utbildning: Kandidatexamen Fastighet och Finans, KTH, Stockholm. Masterexamen Real Estate, Cass Business School, London.

Andra pågående uppdrag: Styrelseledamot i Vault Investment Partners AB, styrelseordförande i Victorycastle AB samt en rad dotterbolag inom Randviken-koncernen.

Innehav i Stenhus Fastigheter: 558 502 aktier privat och indirekt genom bolaget Victorycastle AB


Ändrad 2022-11-23