SFAST 10.44 SEK (+3.16%)

Henrik Därth

Affärsområdeschef lager/lätt industri/logistik sedan 2023

Född: 1977

Arbetslivserfarenhet: Affärsområdeschef Specialfastigheter AB, Fastighetschef och Affärsutvecklingschef inom Jernhusen AB samt en rad andra chefsbefattningar inom andra fastighetsbolag.

Utbildning: Ekonomiutbildning, Stockholms Universitet)

Andra pågående uppdrag:

Tidigare uppdrag (senaste fem åren):

Innehav i Stenhus Fastigheter: 0 aktier och 125 000 teckningsoptioner


Ändrad 2023-04-17