SFAST 11.22 SEK (-0.71%)

Mattias Leksell

Projekt-/hållbarhetschef sedan 2020

Född: 1976

Arbetslivserfarenhet: 20 års erfarenhet från bygg- och fastighetsbranschen. Ledande befattningar såsom Regionchef Öst för Serneke projektutveckling, affärsområdeschef Fastighetsutveckling NAI Svefa, olika befattningar på Jernhusen AB.

Utbildning: Byggnadsingenjörsprogrammet, Högskolan i Halmstad. Med inriktning på internationell produktion och projektledning

Andra pågående uppdrag: Styrelseledamot STHLM Developer AB, Styrelsesuppleant Collin Design AB

Innehav i Stenhus Fastigheter: 98 070 aktier direkt och indirekt genom bolag


Ändrad 2022-11-23