SFAST 11.44 SEK (-0.69%)

Michael Johansson

Affärsområdeschef sällanköps- / dagligvaruhandel samt kontor sedan 2021

Född: 1965

Arbetslivserfarenhet: Mångårig erfarenhet inom detaljhandel, fastighetsförvaltning, transaktion och finansiering. VD för ICA Fastigheter Sverige AB, VD-positioner för bolag inom Skanska-koncernen samt VD för Tre Kronor Property Investment AB.

Utbildning: Civilingenjörsexamen från Lunds tekniska högskola

Andra pågående uppdrag: Styrelseledamot och VD i Gilvert Development AB.

Tidigare uppdrag (senaste fem åren): VD för Tre Kronor Property Investment AB:s dotterbolag och Managing Director för Catella Property Asset Management AB.

Innehav i Stenhus Fastigheter: 77 200 aktier och 200 000 teckningsoptioner, direkt och indirekt genom bolag


Ändrad 2023-04-05