Mikael Nicander

Vice VD sedan 2020

Född: 1970

Arbetslivserfarenhet: VD Sten-dörren Fastigheter AB (publ), vVD Kvalitena AB (publ), VD Lantmännen Fastigheter AB, Styrelseledamot Stendörren Fastigheter AB (publ), Styrelseleda-mot Admiral Capital A/S (publ)

Utbildning: Teknisk Kandidatexamen fastighetsekonomi och bygg KTH

Andra pågående uppdrag: Styrelse-ordförande MiloMnAReal Estate AB

Innehav i Stenhus Fastigheter: 300 000 aktier direkt, indirekt genom bolag och genom närstående


Ändrad 2020-11-18