Mikael Nicander

Vice VD sedan 2020

Född: 1970

Arbetslivserfarenhet: VD Stendörren Fastigheter AB (publ), vVD Kvalitena AB (publ), VD Lantmännen Fastigheter AB, Styrelseledamot Stendörren Fastigheter AB (publ), Styrelseledamot Admiral Capital A/S (publ)

Utbildning: Teknisk Kandidatexamen fastighetsekonomi och bygg KTH

Andra pågående uppdrag: Styrelseordförande MiloMnAReal Estate AB, Styrelseledamot Fair Investments Sweden AB

Innehav i Stenhus Fastigheter: 353 048 aktier direkt, indirekt genom bolag och genom närstående


Ändrad 2022-09-26