SFAST 7.6 SEK (+0.26%)

Tomas Georgiadis

CFO sedan 2020

Född: 1976

Arbetslivserfarenhet: Arbetschef Sterner Stenhus AB, ansvar för inköp och projektledning Sterner Stenhus AB, Styrelseledamot i Fasadgruppen Group AB, Styrelseledamot i SPEF en branschförening.

Utbildning: Civilingenjör Teknisk Fysik & elektroteknik LiTH

Andra pågående uppdrag: vVD & CFO Sterner Stenhus-gruppen

Innehav i Stenhus Fastigheter: 90 698 818 aktier indirekt genom Sterner Stenhus Holding AB, där Tomas Georgiadis äger 30 procent samt 124 399 aktier privat.


Ändrad 2022-10-21