Frank Roseen

Styrelseledamot sedan 2020

Född: 1962

Arbetslivserfarenhet: CEO GE Capital Real Estate Germany and Central & Eastern Europe, CFO GE Capital Real Estate Asia Pacific, CFO GE Capital Real Estate Nordic, styrelsele-damot Ronson Developement, Chief Investment Officer & CFO WCM AG

Utbildning: Magisterexamen i företagsekonomi vid Stockholms Universitet

Andra pågående uppdrag: Executive Director Capital Markets och Styrelseledamot Aroundtown SA, Styrelseledamot TLG Immobilien, Styrelseledamot Bonava AB (publ), Styrelseordförande Star Ventures Real Estate, Styrelseledamot Pasal Development Greece

Innehav i Stenhus Fastigheter: 500 000 aktier direkt och indirekt genom bolag

Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen: Ja

Oberoende i förhållande till bolagets större aktieägare: Ja


Ändrad 2020-11-18