SFAST 10.86 SEK (0%)

Rickard Backlund

Styrelseordförande sedan 2020

Född: 1950

Arbetslivserfarenhet: VD för Fastigheter Aberdeen Asset Management, Styrelseordförande för Cityhold AB och senare VD, Styrelseordförande NP3 Fastigheter AB (publ) och Styrelseordförande för Amasten Fastigheter AB (publ)

Utbildning: Civilingenjör VoV från KTH

Andra pågående uppdrag: Inga

Innehav i Stenhus Fastigheter: 400 000 aktier

Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen: Ja

Oberoende i förhållande till bolagets större aktieägare: Ja


Ändrad 2024-04-22