SFAST 11.22 SEK (-0.71%)

Danske Invest Sverige Småbolag och Prior & Nilsson Fond- och Kapitalförvaltning AB avser acceptera Stenhus Fastigheters offentliga uppköpserbjudande avseende samtliga aktier i Randviken Fastigheter AB

Den 19 april 2022 lämnade Stenhus Fastigheter i Norden AB (publ) (”Stenhus Fastigheter” eller ”Bolaget”) ett offentligt uppköpserbjudande till aktieägare i Randviken Fastigheter AB (publ) (”Randviken”) att förvärva samtliga aktier i Randviken mot ett kombinerat vederlag bestående utav nyemitterade aktier i Stenhus Fastigheter och ett kontant vederlag (”Erbjudandet”).

Utöver de ägare till sammanlagt 23 120 422 aktier, motsvarande cirka 52,1 procent av det totala antalet aktier i Randviken, som Stenhus Fastigheter angav i pressmeddelandet avseende Erbjudandet, har nu Andreas Eneskjöld, som direkt och indirekt äger 181 819 aktier i Randviken, åtagit sig att acceptera Erbjudandet.

Därtill har Danske Invest Sverige Småbolag, som äger 1 450 000 aktier i Randviken, och Prior & Nilsson Fond- och Kapitalförvaltning AB, som äger 1 240 261 aktier i Randviken, undertecknat var sin avsiktsförklaring avseende Erbjudandet, där de indikativt förklarat sig positiva till Erbjudandet samt meddelat Bolaget att de har för avsikt att acceptera Erbjudandet.

Avsiktsförklaringarna utgör inte juridiskt bindande åtaganden för Danske Invest Sverige Småbolag eller Prior & Nilsson Fond- och Kapitalförvaltning AB, utan utgör endast en uttalad avsikt från respektive aktieägare att acceptera Erbjudandet.

Det totala antalet aktier i Randviken som omfattas av åtagandena är således 23 302 241 stycken, motsvarande cirka 52,5 procent av samtliga aktier i Randviken. Det totala antalet aktier i Randviken som omfattas av avsiktsförklaringarna är således 2 690 261 stycken, motsvarande cirka 6,1 procent av samtliga aktier i Randviken.


Ändrad 2022-05-13

  • Corporate Action
  • M&A
  • News
  • IR
  • Swedish
  • Regulatory
  • MAR