SFAST 11.22 SEK (-0.71%)

Första dag för handel av aktier i Stenhus Fastigheter i Norden AB (publ) på Nasdag First North Growth Market

Idag, den 24 november 2020, inleds handel i Stenhus Fastigheter i Norden AB ("Stenhus Fastigheter" eller "Bolaget"). Aktien handlas under kortnamnet SFAST och med ISIN-kod SE0014956819. Stenhus Fastigheter genomförde under november 2020 två kraftigt övertecknade nyemissioner som tillförde Bolaget 600 miljoner kronor före emissionskostnader.

Rådgivare
Catella Corporate Finance Stockholm AB agerade finansiell rådgivare, Avanza Bank AB (publ) agerade Joint Bookrunner, Eminova Fondkommission AB agerade emissionsinstitut och Advokatfirman Glimstedt Stockholm KB agerade legal rådgivare till Bolaget i samband med emissionerna. Bolagets Certified Adviser är Eminova Fondkomission AB.

För mer information, vänligen kontakta

Elias Georgiadis, verkställande direktör
Telefon: +46 707 96 13 34
E-mail: elias.georgiadis@stenhusfastigheter.se

Mikael Nicander, vice verkställande direktör
Telefon: +46 708 70 35 91
E-mail: mikael.nicander@stenhusfastigheter.se

Denna information lämnades för offentliggörande klockan 8:30 den 24 november 2020.

Om Stenhus Fastigheter

Stenhus Fastigheter är ett fastighetsbolag som äger och förvaltar offentliga och kommersiella fastigheter. Bolagets primära geografiska marknad är Stockholmsregionen. Den 30 september 2020 bestod Stenhus Fastigheters fastighetsportfölj av tio fastigheter motsvarande ett fastighetsvärde om 1 376 miljoner kronor. Bolagets affärsidé är att över tid skapa ett diversifierat fastighetsbestånd för att generera största möjliga riskjusterade avkastning för Bolagets aktieägare. Bolagets tillväxt ska huvudsakligen ske genom fastighetsförvärv men även genom fastighetsutveckling.

För mer information, se Stenhus Fastigheters hemsida www.stenhusfastigheter.se

Bolagets Certified Adviser är Eminova Fondkomission AB | 08-684 211 10 | adviser@eminova.se


Ändrad 2020-11-24

  • News
  • IR
  • Swedish
  • Corporate Information
  • Presentation