SFAST 10.86 SEK (0%)

Lista på avyttrade fastigheter i fem olika affärer under Q4 2023

Bifogat dokument innehåller alla fastigheter som Stenhus avtalat om eller frånträtt under Q4 2023.


Ändrad 2024-01-18

  • News
  • IR
  • Swedish
  • Corporate Information
  • Other Corporate Information