SFAST 10.44 SEK (+3.16%)

Stenhus Fastigheter avtalar om förvärv av tre offentliga fastigheter

Stenhus Fastigheter i Norden AB (publ) (”Stenhus Fastigheter” eller ”Bolaget”) avtalar om förvärv av två LSS boende och ett SOL boende i Steninge Slottsby i Sigtuna på forward funding och det underliggande fastighetsvärdet 66,75 MSEK.

Del av förvärvet avser två LSS boende som skall uppföras och dessa beräknas ske under 2021, hyresgästen på båda dessa är Adelegruppen AB och säljaren är G17 Förvaltning AB under namnändring till G17 Gruppen AB. Underliggande fastighetsvärdet är 44,5 MSEK med ett driftnetto om 2,6 MSEK, hyresavtalen är 15 åriga med rena trippel net avtal.

SOL boendet kommer att uppföras under 2021/2022 med planerat färdigställande 2022. Säljaren är G17 Förvaltning AB under namnändring till G17 Gruppen AB. Hyresgäst förhandlingar pågår och beräknas vara slutfört innan byggnationen uppstartas. Underliggande fastighetsvärdet är 22,25 MSEK med ett garanterat driftnetto om 1,3 MSEK, hyresavtalet kommer att vara minst 15 årigt trippel net avtal.

Partena har vidare avtalet om ett långsiktigt samarbete för framtida offentliga fastigheter i Mälardalen med en målsättning om minst 5-10 ytterligare projekt under 2021

Elias Georgiadis, verkställande direktör i Stenhus Fastigheter, kommenterar:

– Att förvärva offentliga fastigheter via forward funding är ett effektivt sätt för oss att uppnå en bra avkastning till våra ägare på denna typ av fastigheter, samtidigt som våra samarbetspartner via detta upplägg ges möjlighet att expandera i snabbare takt tillsammans med oss.

Catella har varit rådgivare i transaktionen


Ändrad 2020-12-17

  • News
  • IR
  • Swedish
  • Regulatory
  • MAR
  • Corporate Action
  • M&A