SFAST 11.22 SEK (-0.71%)

Stenhus Fastigheter avtalar om förvärv av två offentliga fastigheter

Stenhus Fastigheter i Norden AB (publ) (”Stenhus Fastigheter” eller ”Bolaget”) avtalar om förvärv av två LSS boende i Norrköping på forward funding med det underliggande fastighetsvärdet 44,5 MSEK.

Förvärvet avser två LSS boende som skall uppföras och dessa beräknas ske under 2022/23, hyresgästen på båda dessa är Liv Ihop AB och säljaren är G17 Gruppen AB. Underliggande fastighetsvärdet är 44,5 MSEK med ett driftnetto om 2,7 MSEK, hyresavtalen är 15 åriga med rena trippel net avtal.

Partena har vidare avtalet om ett långsiktigt samarbete för framtida offentliga fastigheter i Mälardalen med en målsättning om minst 5-10 ytterligare projekt under 2021/22.

Elias Georgiadis, verkställande direktör i Stenhus Fastigheter, kommenterar:

Att förvärva offentliga fastigheter via forward funding är ett effektivt sätt för oss att uppnå en bra avkastning till våra ägare på denna typ av fastigheter, samtidigt som våra samarbetspartner via detta upplägg ges möjlighet att expandera i snabbare takt tillsammans med oss.


Ändrad 2021-06-07

  • News
  • IR
  • Swedish
  • Corporate Action
  • M&A