SFAST 11.44 SEK (-0.69%)

Stenhus Fastigheter begär tvångsinlösen av resterande aktier i Randviken

Stenhus Fastigheter i Norden (publ) AB (”Stenhus Fastigheter”) som kontrollerar 99,5 procent av aktierna och rösterna i Randviken Fastigheter AB (publ) (”Randviken”) har påkallat tvångsinlösen avseende resterande aktier i Randviken och begärt att styrelsen i Randviken ansöker om avnotering av Randvikens aktier från Nasdaq First North Premier Growth Market.

Stenhus Fastigheter offentliggjorde den 19 april 2022 ett offentligt uppköpserbjudande till aktieägarna i Randviken avseende samtliga aktier i Randviken (”Erbjudandet”). Erbjudandet förklarades ovillkorat den 6 juli 2022, och efter utgången av den förlängda acceptfristen offentliggjorde Stenhus Fastigheter den 17 augusti 2022 att Erbjudandet accepterats i sådan utsträckning att Stenhus Fastigheter totalt kontrollerar 44 181 816 aktier i Randviken, motsvarande cirka 99,5 procent av det totala antalet aktier och röster i Randviken.

Mot bakgrund av ovanstående har Stenhus Fastigheter påkallat tvångsinlösen av resterande aktier i Randviken i enlighet med 22 kap. aktiebolagslagen (2005:551).

Vidare har Stenhus Fastigheter begärt att den nya styrelsen i Randviken, invald vid extra bolagsstämma 5 september 2022, ska fatta beslut om att ansöka om avnotering av Randvikens aktier från Nasdaq First North Premier Growth Market.


Ändrad 2022-09-13

  • Swedish
  • Regulatory
  • Listing Regulation
  • Corporate Action
  • Shares
  • Rights Change
  • News
  • IR