SFAST 10.44 SEK (+3.16%)

Stenhus Fastigheter beslutar att tidigarelägga kvartsrapport

Stenhus Fastigheter i Norden AB (publ) (”Stenhus” eller ”Bolaget”) har beslutat att tidigarelägga kvartalsrapporten för kvartal 1, 2021. Nytt publiceringsdatum för kvartalsrapport Q1 är de 12 maj 2021. Tidigare kommunicerad datum var den 20 maj 2021.

Den planerade publiceringen av Q1-rapporten inträffade sent i acceptfristen av bolagets offentliga bud på MaxFastigheter AB (publ). För att möjliggöra bästa möjliga beslutsunderlag för aktieägarna MaxFastigheter AB (publ) under största möjliga tid under acceptfristen togs beslutet att tidigarelägga publiceringen av kvartalsrapporten.


Ändrad 2021-04-15

  • News
  • IR
  • Swedish
  • Corporate Information
  • Financial calendar