SFAST 10.86 SEK (0%)

Stenhus Fastigheter förbereder listbyte till Nasdaq Stockholms huvudlista

Stenhus Fastigheter i Norden AB (publ) (“Stenhus” eller ”Bolaget”) har påbörjat arbetet inför ett byte av lista, från Nasdaq First North Premier Growth Market till Nasdaq Stockholms huvudlista.

Stenhus har sedan Bolagets grundades i september 2020 arbetat intensivt med bolagets tillväxt och kassaflöde. Bolagets affärsidé är att över tid skapa ett diversifierat fastighetsbestånd för att generera högsta möjliga riskjusterade avkastning för Bolagets aktieägare. Under denna tid har Stenhus också integrerat sitt hållbarhetsarbete i affärsmodellen vilket möjliggör för Stenhus att arbeta utefter sin målbild att tillfredsställa dagens behov utan att äventyra framtida generationers möjligheter att göra detsamma.

Bolaget har sedan start arbetat för att färdigställa projekt, konsolidera fastighetsbeståndet och refinansiera för att vara trygga och fortsatt kassaflödesinriktade i framtiden. I och med detta har Stenhus nu påbörjat arbetet med listbyte, från Nasdaq First North Premier Growth Market till Nasdaq Stockholms huvudlista. Målsättning är att detta arbete beräknas vara klart under 2024/2025 med listbyte som följd.

I samband med listbytet kommer Bolagets strategi för fortsatt trygg tillväxt för Stenhus aktieägare ses över vilket även inkluderar de finansiella och operationella målen.

”Detta listbyte är ett spännande steg i Stenhus fortsatta tillväxtresa och vi ser med tillförsikt och glädje fram emot att möta ytterliga aktieägare på huvudlistan” säger Bolagets VD Elias Georgiadis.


Ändrad 2023-11-27

  • Swedish
  • Regulatory
  • MAR
  • Corporate Action
  • Other
  • News
  • IR