SFAST 11.22 SEK (-0.71%)

Stenhus Fastigheter förvärvar en fastighet i Norrtälje

Stenhus Fastigheter i Norden AB (publ) (”Stenhus Fastigheter” eller ”Bolaget”) har ingått avtal om förvärv av en fastighet inom segmentet sällanköpshandel i Norrtälje, för en köpeskilling om 72,5 MSEK. Säljare är ett privat danskt bolag. Förvärvet finansieras med egna medel och förutsätter ingen bankfinansiering.

Stenhus förvärvar fastigheten Vattumannen 3 i Norrtälje, innehållande två butiker inom sällanköpshandelssegment, Rusta och Jysk, samt en Paddelhall. Fastigheten omfattar totalt ca 4 520 kvm uthyrningsbar yta. Fastigheten beräknas generera ett årligt driftnetto om 5 MSEK. Tillträdet planeras ske den 29 januari 2021.

Elias Georgiadis, verkställande direktör i Stenhus Fastigheter, kommenterar:

– Det är kul att vi fortsätter växa inom segmentet sällanköpshandel som uppvisar strukturell tillväxt. Att fastigheten ligger i Stockholmsregionen med starka grannar som Willys och Lidl gör detta extra spännande.

Glimstedt har varit legal rådgivare i denna transaktion


Ändrad 2020-12-30

  • News
  • IR
  • Swedish
  • Regulatory
  • MAR
  • Corporate Action
  • M&A