SFAST 10.86 SEK (0%)

Stenhus Fastigheter förvärvar fastighet i Göteborg samt emitterar aktier till en kurs om 13,0 kr per aktie

Stenhus Fastigheter i Norden AB (publ) (”Stenhus”) har ingått avtal med I.A Hedin Fastighet AB (”Säljaren”) om förvärv av fastigheten Göteborg Biskopsgården 44:4 (”Fastigheten”) genom förvärv av samtliga aktier i fastighetsägande bolag.

Fastigheten har en uthyrningsbar area om ca 5300 kvm LOA och kommer på tillträdesdagen att vara fullt uthyrd till Hedin Göteborg Bil AB (”Hyresgästen”) enligt ett 15-årigt hyresavtal. Driftnettot bedöms uppgå till cirka 5,5 MSEK. Samtliga hyresgästanpassningar på Fastigheten ska bekostas av Hyresgästen.

Köpeskillingen för aktierna i det fastighetsägande bolaget baseras på ett överenskommet värde på Fastigheten om 72,25 MSEK och uppgår preliminärt till 54,0 MSEK. Av köpeskillingen ska sammanlagt 14,95 MSEK betalas genom 1 150 000 nyemitterade Stenhusaktier, vilka emitteras till en teckningskurs om 13,0 kr per aktie. Efter emissionen kommer antalet aktier i Stenhus att uppgå till totalt 371 778 606 aktier.

Tillträde är beräknat till den 1 juli 2024.

Elias Georgiadis, verkställande direktör i Stenhus Fastigheter, kommenterar:

– “Genom denna off market-affär visar vi återigen vår styrka att hitta välbelägna fastigheter genom våra kontaktnät. Fastigheten passar mycket bra i vårt bestånd och genom förvärvet så stärker vi ytterligare vårt samarbeta med Hedin-gruppen som är en av våra största privata hyresgäster. Extra roligt att Hedin även tror på oss och önskar få en stor del av köpeskillingen betald i nyemitterade Stenhusaktier på en kurs om 13 kronor, vilket är ca 15 procent högre än senaste stängningskursen”.

Born Advokater har varit legal rådgivare till Stenhus i denna transaktion.


Ändrad 2024-05-30

  • Swedish
  • Regulatory
  • Listing Regulation
  • Corporate Action
  • Other
  • News
  • IR