SFAST 10.86 SEK (0%)

Stenhus Fastigheter förvärvar fastighet i Linköping

Stenhus Fastigheter i Norden AB (publ) (”Stenhus Fastigheter” eller ”Bolaget”) har ingått avtal om förvärv av en fastighet inom segmentet sällanköpshandel i Tornby, Linköping, för en köpeskilling om 75 MSEK. Säljare är ett privat danskt bolag.

Stenhus förvärvar fastigheten Linköping Glaskulan 17 i handelsområdet Tornby, innehållande två butiker inom sällanköpshandelssegment. Hyresgästerna är Rusta och Jysk. Genomsnittliga kontraktslängen överstiger 9 år. Fastigheten innehåller totalt ca 4 000 kvm uthyrningsbar yta. Fastigheten beräknas generera ett årligt driftnetto om 5 MSEK. Tillträdet beräknas ske den 29 januari 2021.

Elias Georgiadis, verkställande direktör i Stenhus Fastigheter, kommenterar:

– Det är med stor glädje vi kan presentera vårt första förvärv inom segmentet sällanköpshandel som har strukturell tillväxt. Denna fastighet ligger i Linköpings starkaste handelsområde med grannar som IKEA och ICA Maxi. De långa hyresavtal med starka hyresgäster kommer att genera starka kassaflöden över lång tid.

Catella har agerat köprådgivare i denna transaktion och Glimstedt har varit legal rådgivare


Ändrad 2020-12-17

  • News
  • IR
  • Swedish
  • Regulatory
  • MAR
  • Corporate Action
  • M&A