SFAST 11.44 SEK (-0.69%)

Stenhus Fastigheter förvärvar fastighet i Nybro med 10-årigt triple net avtal

Stenhus Fastigheter i Norden AB (publ) (”Stenhus” eller ”Bolaget”) har ingått avtal om förvärv av en fastighet inom segmentet lager/lätt industri/logistik i Nybro, med ett beräknat driftnetto om 3,45 MSEK. Säljare är ett svenskt privatägt AB. Förvärvet finansieras med egna medel och förutsätter inte någon bankfinansiering.

Stenhus förvärvar fastigheten Prometeus 16 i Nybro inom segmentet lager/lätt industri/logistik. Fastigheten är fullt uthyrd till Axipto AB med triple net avtal. Totalt omfattar fastigheten cirka 7 275 kvm uthyrningsbar yta. Den förvärvade fastigheten beräknas generera ett årligt driftnetto om cirka 3,45 MSEK med en hyresduration på 10 år. Fastigheten ligger strategiskt placerad utmed riksväg 31 i Nybro. Parterna har kommit överens om att inte offentliggöra köpeskillingen.

Elias Georgiadis, verkställande direktör i Stenhus Fastigheter, kommenterar:

– Känns kul att välkomna Axipto, som är ett framgångsrikt bolag inom automatiserad produktion, till Stenhusfamiljen.

Born har varit legal rådgivare i denna transaktion


Ändrad 2022-02-22

  • Swedish
  • Corporate Action
  • M&A
  • News
  • IR