SFAST 11.44 SEK (-0.69%)

Stenhus Fastigheter förvärvar fastigheter för 260 MSEK med långa hyresavtal samt emitterar aktier

Stenhus Fastigheter i Norden AB (publ) (”Stenhus” eller ”Bolaget”) har ingått avtal om förvärv av fastigheterna Västerås Likströmmen 3 i, Eskilstuna Valhalla 2:33, Örebro Karossen 24 samt Borlänge Islingby 22:318 (tillsammans ”Fastigheterna”). På Fastigheterna finns nyuppförda respektive nyligen ombyggda lokaler inom segmentet lager/lätt industri/logistik. Fastigheterna förvärvas för ett sammanlagt underliggande fastighetsvärde om 260 MSEK.

Fastigheterna omfattar totalt en uthyrningsbar area om 12 704 kvm. Det beräknade sammanlagda årliga hyresintäkten från Fastigheterna uppgår till ca 19,8 MSEK. Säljare är ett svenskt privat aktiebolag. Förvärvet genomförs som bolagsaffär och är villkorat dels av finansieringen, dels av att fastighetsbolagen ingår nya hyresavtal med Bilia med en initial hyresperiod om minst 10 från den dag Stenhus tillträder Fastigheterna.

Dessa förvärv innebär att Stenhus förstärker hyresdurationen i portföljen samt att Bolaget förstärker sin närvaro på de orter där Fastigheterna är belägna. Stenhus kommer även att finansiera del av köpeskillingen genom att emittera nya aktier till ett sammanlagt värde om 10 MSEK. Aktierna kommer att emitteras till en teckningskurs som motsvarar långsiktiga substansvärdet (EPRA NAV) per Stenhus-aktie på dagen för Stenhus tillträde till Fastigheterna. Tillträde beräknas ske under Q4 2022.

Elias Georgiadis, verkställande direktör i Stenhus Fastigheter, kommenterar:

– ”Med denna affär stärker vi vårt långsiktiga kassaflöde med en mycket stabil hyresgäst. Vi ökar även vår närvaro i Mälardalen vilket vi ser som mycket positivt.”

Born Advokater har varit legal rådgivare till Stenhus i denna transaktion


Ändrad 2022-07-06

  • Swedish
  • Regulatory
  • MAR
  • Corporate Action
  • M&A
  • News
  • IR