SFAST 11.22 SEK (-0.71%)

Stenhus Fastigheter förvärvar för ca 47 MSEK samt emitterar aktier till en kurs om 20,80 kr per aktie

Stenhus Fastigheter i Norden AB (publ) (”Stenhus” eller ”Bolaget”) har ingått avtal om förvärv av sju fastigheter som väl kompletterar Stenhus fastighetsbestånd. Förvärvet sker genom förvärv av aktier i de fastighetsägande bolagen. Del av köpeskillingen regleras genom nyemitterade Stenhusaktier, vilka emitteras till en teckningskurs om 20,80 kr per aktie. Förvärvet finansieras med nyemitterade aktier samt egna medel och förutsätter ingen bankfinansiering.

Stenhus förvärvar sju fastigheter varav fem av fastigheterna har bilbesiktningar som hyresgäster, de två andra fastigheterna har Byggmax respektive Hedin Bil som hyresgäster. Förvärvet av fastigheterna uppgår till ca 47 MSEK. Fastigheterna kompletterar Stenhus bestånd på respektive ort inom segmentet lager/lätt industri/logistik. Förvärvet sker genom förvärv av aktierna i de fastighetsägande bolagen. Totalt omfattar fastighetsportföljen cirka 5 893 kvm lokaler, samtliga ytor är uthyrda med en snittduration på cirka fem år. Huvuddelen av fastigheterna är belägna i Uppland. Tillträde är beräknat till 2021-12-01 och driftnettot bedöms uppgå till cirka 3,3 MSEK.

Del av köpeskillingen betalas av Stenhus genom preliminärt 276 442 nyemitterade Stenhusaktier till en teckningskurs om 20,80 kr per aktie (”Emissionen”). Efter Emissionen uppgår det totala antalet aktier i Stenhus till 246 386 815 aktier.

Elias Georgiadis, verkställande direktör i Stenhus Fastigheter, kommenterar:

– Genom detta förvärv uppnår vi en effektivare förvaltning genom att fastigheterna kompletterar Stenhus fastigheter på ett mycket bra sätt. Att portföljen har starka hyresgäster gör att det hela känns mycket bra.

Glimstedt har varit legal rådgivare till Stenhus i denna transaktion.


Ändrad 2021-10-21

  • News
  • IR
  • Swedish
  • Regulatory
  • Listing Regulation
  • Corporate Information
  • Other Corporate Information