SFAST 11.22 SEK (-0.71%)

Stenhus Fastigheter förvärvar fyra fastigheter inom segmentet Lager/Industri i Stockholm och Uppsala

Stenhus Fastigheter i Norden AB (publ) (”Stenhus Fastigheter” eller ”Bolaget”) har ingått avtal om förvärv av fyra fastigheter inom segmentet Lager/Industri varav tre är belägna i Huddinge (Stockholm) och en i Uppsala. Det sammanlagde fastighetsvärdet uppgår till 108,25 MSEK. Säljare är ett privat svenskt bolag. Förvärvet finansieras med egna medel och förutsätter ingen bankfinansiering.

Stenhus förvärvar fastigheterna Slipskivan 1 & 2 och Rektangeln alla 3 belägna i Huddinge samt Boländerna 32:7 i Uppsala. Total uthyrningsbar yta uppgår till 5 028 kvm. Affären sker genom bolagsförvärv och den preliminära köpeskillingen för aktierna uppgår till sammanlagt 85,6 MSEK. Hyresgästen på samtliga fastigheter är Euromaster och hyresintäkterna summerar till drygt 5,7 MSEK. Affären är villkorad av att Stenhus genomför en DD inför tillträdet utan att identifiera några väsentliga brister. Tillträde är planerat till 25 februari 2021. Fastigheterna innefattar byggrätter vilka Stenhus bedömer medför en betydande utvecklingspotential.

Elias Georgiadis, verkställande direktör i Stenhus Fastigheter, kommenterar:

– Ytterligare ett steg i bolagets tillväxtstrategi, med detta förvärv ökar vi vår närvaro i attraktiva områden i Stockholm och Uppsala med en stark hyresgäst. Vi ser även stora möjlighet med de befintliga byggrätterna på cirka 7 000 kvm.

Glimstedt har varit legal rådgivare


Ändrad 2020-12-18

  • News
  • IR
  • Swedish
  • Regulatory
  • MAR
  • Corporate Action
  • M&A