SFAST 11.22 SEK (-0.71%)

Stenhus Fastigheter förvärvar lagerfastighet och tecknar 10-årigt hyresavtal i Älvsjö

Stenhus Fastigheter i Norden AB (publ) (”Stenhus Fastigheter” eller ”Bolaget”) ingår avtal om att förvärva tomträtten Fabrikören 7 i Älvsjö, Stockholm genom bolagsförvärv inom segmentet Lager/Industri för 20,3 MSEK. Säljaren är ett svenskt privat aktiebolag.

Den preliminära köpeskillingen för aktierna i det fastighetsägande bolaget beräknas till totalt cirka 15 MSEK, inklusive förvärvskostnader. Det underliggande fastighetsvärdet uppgår till totalt 20,3 MSEK. Tillträde sker under januari 2021. Förvärvet finansieras helt med Bolagets tillgängliga medel och förutsätter således ingen ny finansiering.

Tomträtten är strategiskt belägen i Älvsjö och omfattar totalt 2 055 kvm uthyrningsbar area. Fabrikören 7 är en tomställd fastighet. I samband med tillträdet har ett 10-årigt hyresavtal skrivits med en trippel net årshyra om 2,5 MSEK. Hyresgästen beräknas flytta in under Q2 efter att vissa anpassningsarbeten är genomförda.

Elias Georgiadis, verkställande direktör i Stenhus Fastigheter, kommenterar:

– Det är väldigt kul att få presentera vårt första förvärv i Stockholm efter vår börsdebut. Den fastighet vi köper ligger helt i linje med vår strategi och affärsplan. Genom förvärvet av den tomma fastigheten, vår kunskap om marknaden och härmed också tecknandet av det nya, långa hyresavtalet kommer vi leverera ett stabilt kassaflöde över tid. Detta genererar sammantaget en god affärsutvecklingsvinst.

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Stenhus Fastigheter i Norden AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU) nr 596/2014. Denna information lämnades, genom vice verkställande direktören Mikael Nicanders försorg, för offentliggörande klockan 12.00 den 4 december 2020.


Ändrad 2020-12-04

  • Corporate Action
  • M&A
  • News
  • IR
  • Swedish
  • Regulatory
  • MAR