SFAST 11.44 SEK (-0.69%)

Stenhus Fastigheter förvärvar livsmedelsportfölj i Norrtälje

Stenhus Fastigheter i Norden AB (publ) (”Stenhus” eller ”Bolaget”) har ingått avtal om förvärv av två fastigheter inom segmentet sällanköps-/livsmedelshandel i Norrtälje, för en köpeskilling om 97 MSEK. Säljare är ett privat danskt bolag. Förvärvet finansieras med egna medel och förutsätter ingen bankfinansiering.

Stenhus förvärvar grannfastigheterna Vattumannen 2 & 4, grannfastigheterna till den sedan tidigare ägda fastigheten Vattumannen 3 i Norrtälje. Fastigheterna innehållande två butiker inom segmentet sällanköps-/livsmedelshandel, Willys och Blomsterlandet. Fastigheterna omfattar totalt ca 5 424 kvm uthyrningsbar yta. De förvärvade fastigheterna beräknas generera ett årligt driftnetto om 5,8 MSEK med en hyresduration på cirka 7 år. Totalt kommer Stenhus efter detta förvärv att äga cirka 10 000 kvm sällanköps-/livsmedelshandel på handelsplatsen Östra Knutbytorg i Norrtälje. Tillträdet planeras ske den 31 mars 2021.

Elias Georgiadis, verkställande direktör i Stenhus Fastigheter, kommenterar:

– Att på detta sätt så snart efter vårt första tillträde av handel i Norrtälje den 29 januari 2021 addera en Willys och en Blomsterlandet känns fantastiskt. Dessa hyresgäster blir tillsammans med våra befintliga hyresgäster Rusta och Jysk en optimal mix på handelsplatsen. Denna större sammanhängande enhet kommer kunna ge oss stora möjligheter till synergieffekter på sikt och möjlighet till utveckling.

Glimstedt har varit legal rådgivare i denna transaktion


Ändrad 2021-02-19

  • News
  • IR
  • Swedish
  • Regulatory
  • MAR
  • Corporate Action
  • M&A