SFAST 11.22 SEK (-0.71%)

Stenhus Fastigheter förvärvar och projektutvecklar i två separata affärer

Stenhus Fastigheter i Norden AB (publ) (”Stenhus Fastigheter” eller ”Bolaget”) projektutvecklar och hyr ut 2 000 kvm till Ö&B i sin fastighet på Montören 1 i Köping. Dessutom förvärvar Bolaget fastigheten Märsta 21:72 för 8,5 MSEK där Säljaren är ett svenskt privat aktiebolag.

Stenhus Fastigheter avser att uppföra en nybyggnad på fastigheten Montören 1 i köping till Ö&B, denna byggnad om 2 000 kvm kommer i sin helhet att hyras ut på ett 10 årigt hyresavtal, hyresavtalet är villkorat av detaljplan och bygglov. Investeringen beräknas uppgå till cirka 33 MSEK inkl. förberedande arbete för fortsatt utveckling av fastigheten, årshyran beräknas uppgå till cirka 2,4 MSEK inkl. tillägg.

Stenhus Fastigheter förvärvar och tillträder även fastigheten Märsta 21:72 inom segmentet Lager/Industri, den preliminära köpeskillingen för aktierna i det fastighetsägande bolaget beräknas till totalt cirka 0,2 MSEK, inklusive förvärvskostnader. Det underliggande fastighetsvärdet uppgår till totalt 8,5 MSEK och årshyran uppgår till 0,85 MSEK med ett trippel net avtal, hyreslängden är 4 år. Förvärvet finansieras helt med Bolagets tillgängliga medel och förutsätter således ingen ny finansiering.

Elias Georgiadis, verkställande direktör i Stenhus Fastigheter, kommenterar:
– Det är väldigt kul att presentera Ö&B till vårt första förtätningsprojekt i Köping där vi tillför 2 000 kvm på vår befintliga fastighet, detta visar vilka möjligheter bolaget har i sin portfölj. Tilläggsförvärvet i Märsta adderar ytterligare till vår fina Lager/ Industri portfölj på en plats där vi ser ytterligare utvecklingsmöjligheter
Caroline Johnson Grönland etableringschef Ö&B
– Vi är glada över att komma över detta läge. Köping är en mycket intressant handelsplats och vi ser fram emot att även Köpingsborna ska få uppleva att Priset är Skillnaden.


Ändrad 2020-12-16

  • News
  • IR
  • Swedish
  • Corporate Information
  • Other Corporate Information