SFAST 11.22 SEK (-0.71%)

Stenhus Fastigheter förvärvar offentlig fastighet innehållande vård och omsorg i Stockholm samt emitterar aktier till en kurs om 31,40 kr per aktie

Stenhus Fastigheter i Norden AB (publ) (”Stenhus”) har ingått avtal med ett privat aktiebolag (”Säljaren”) om förvärv av samtliga aktier i fastighetsägande bolaget (”Fastighetsbolaget”). Förvärvet avser en offentlig fastighet i region Stockholm som kompletterar Stenhus fastighetsbestånd väl. Del av köpeskillingen regleras genom nyemitterade Stenhusaktier som emitteras till en teckningskurs om 31,40 kr per aktie vilket är samma kurs som den tidigare annonserade nyemissionen i samband med Stenhus bud på Halmslätten, samt egna medel och förutsätter ingen bankfinansiering.

Stenhus förvärvar fastighetsbolaget med fastigheten Stångberga 4:4 i Vallentuna innehållande äldreboende. Transaktionen är villkorad av att ett 15-årigt hyresavtal tecknas med vårdoperatören. Parterna har kommit överens om att inte offentliggöra köpeskillingen. Fastigheten kompletterar och stärker Stenhus bestånd inom segmentet offentliga fastigheter i region Stockholm. Förvärvet sker genom förvärv av aktierna i de fastighetsägande bolaget. Totalt omfattar fastigheten cirka 50 lägenheter och är på cirka 3 495 kvm lokaler, samtliga ytor är vid tillträdet uthyrda med en snittduration på 15 år. Tillträde är beräknat till 2022-02-28 eller så snart hyresavtalet med vårdoperatören är tecknat. Driftnettot bedöms uppgå till cirka 5,45 MSEK.

Del av köpeskillingen betalas av Stenhus genom preliminärt 318 471 nyemitterade Stenhusaktier till en teckningskurs om 31,40 kr per aktie (”Emissionen”). Efter Emissionen uppgår det totala antalet aktier i Stenhus till 249 298 794 aktier.

Elias Georgiadis, verkställande direktör i Stenhus Fastigheter, kommenterar:

– Genom denna off market affär visar vi igen vår styrka att hitta välbelägna fastigheter som passar vårt bestånd. Det är även ett styrkebesked att vi även emitterar aktier på 31,40 kr/st vilket är på samma nivå som vår beslutade nyemission.

Glimstedt har varit legal rådgivare till Stenhus i denna transaktion.


Ändrad 2022-01-24

  • Corporate Action
  • Shares
  • Issuance
  • News
  • IR
  • Swedish
  • Regulatory
  • Listing Regulation