SFAST 10.44 SEK (+3.16%)

Stenhus Fastigheter förvärvar två Bilia Mercedes anläggningar i Stockholm

Stenhus Fastigheter i Norden AB (publ) (”Stenhus” eller ”Bolaget”) har ingått avtal om förvärv av två fastigheter inom segmentet lager/lätt industri/logistik i Stockholm, med ett beräknat driftnetto om 13,6 MSEK, säljare är ett svenskt privatägt AB. Förvärvet finansieras med egna medel och förutsätter ingen bankfinansiering.

Stenhus förvärvar fastigheten Sextanten 5 i Södertälje samt tomträtten Ivalo 1 i Stockholm inom segmentet lager/lätt industri/logistik, fastigheterna är fullt uthyrd till Bilia AB, totalt omfattar fastigheterna cirka 9 981 kvm uthyrningsbar yta. De förvärvade fastigheterna beräknas generera ett årligt driftnetto om cirka 13,6 MSEK med en hyresduration på cirka 14,3 år. Båda fastigheterna ligger strategiskt placerade på södra respektive norra delen i Stockholm utmed E4:an. Parterna har kommit överens om att inte offentliggöra köpeskillingen.

Elias Georgiadis, verkställande direktör i Stenhus Fastigheter, kommenterar:

– 14,3 år med Bilia som kund gör att vi förstärker vår redan starka kundbas samt utökar vår position i Stockholm med en väl avvägd mix av verkstad, lager och showroom

Glimstedt har varit legal rådgivare i denna transaktion

Nordanö har varit transaktionsrådgivare för säljaren


Ändrad 2021-07-02

  • News
  • IR
  • Swedish
  • Regulatory
  • MAR
  • Corporate Action
  • M&A